Ar žinote kad…

Ar žinote, kad:

vyro motina – anyta
vyro tėvas – šešuras
vyro brolis – dieveris
vyro sesuo – moša
vyro brolio žmona – jentė, intė, brolienė

žmonos tėvas – uošvis
žmonos motina – uošvė
žmonos brolis – laigonas
žmonos sesuo – svainė
žmonos sesers vyras – svainis

sūnaus žmona – marti
dukters vyras – žentas

brolio žmona – marti, brolienė
sesers vyras – žentas, svainis