Kvietimai, tradicijos ir etiketas

Nuo ko prasideda vestuvės? Jaunajai porai – nuo didelės meilės. Svečiams – nuo pakvietimų į vestuves… Smagus jausmas, kai iš vieno voko išlukšteni antrą ir jo viduje ieškai paslapties – kas iš tavo draugų ar artimųjų nusprendė sujungti savo gyvenimus ir tuo džiaugsmu nori pasidalinti su tavimi?
Nežinia, kas kaltas – tradicijos, lietuviškas charakteris ar taupumas ir paprastumas, tačiau Lietuvoje pakvietimų į vestuves tradicijos praktiškai nėra. Dažniausiai būsima pora asmeniškai aplanko visus būsimus svečius arba randa būdų tiesiog jiems pranešti apie būsimą įvykį ir dalyvavimo detales.
Tiesą sakant, visi mano matyti lietuviški pakvietimai į vestuves, lyginant su užsienio analogais, atrodo tikrai liūdnai. Galima daug ir ilgai kalbėti (ir būtinai kalbėsime) apie vestuvinių pakvietimų madas, stilius, originalų pateikimą ir kitus dalykus. Tačiau pirmiausia reikėtų susipažinti su pačia pradžia: vestuvinių pakvietimų etiketu.
Rengdamiesi pokyliui, sudarykite svečių sąrašą.
Svečius į vestuves pakvieskite prieš mėnesį ar dar anksčiau. Jeigu negalite visų kviečiamųjų aplankyti ir pakviesti asmeniškai, išsiųskite specialų kvietimą. Kvietime reikia pateikti kuo išsamesnę ir tikslesnę informaciją apie pokylį.
Jūs neprivalote kviestis žmonių vien dėl to, kad patys buvote paprašyti į jų vestuves.
Niekada nesiprašykite į vestuves, nors ir puikiai pažįstate jaunuosius.
Gavę kvietimą, iš karto į jį atsakykite. Tai galima padaryti ir telefonu. Padėkoje pasakykite, ar kvietimą priimate.
Į pokylį atvyksta tik tiek žmonių, kiek nurodyta kvietime. Nedera vestis nekviestų giminių ar draugų.
Vaikus galima vestis tik tada, jeigu ir jie yra kviečiami.
Neprašykite vienišos moters atsivesti draugą– galite pastatyti ją į keblią padėtį. Verčiau subtiliai užsiminkite, kad prie stalo atsiras vietos ir jos palydovui.
Jeigu svečias ilgai neatsako į kvietimą, paskambinkite. Galimas daiktas, jis paprasčiausiai negavo laiško.
Jeigu paskutinę akimirką koks nors svarbus reikalas sukliudo eiti į pokylį, atvirai pasakykite apie tai šeimininkams. Galite nusiųsti gėlių.
Jeigu esate pakviesti į ceremoniją bažnyčioje, jos praleisti jokiu būdu nevalia. Atvykdami tiesiai į pokylį, parodysite savo nepagarbą jauniesiems.
Atvykti reikia tiksliai kvietime nurodytu laiku. Jeigu dėl labai svarbios priežasties vėluosite, iš anksto atsiprašykite šeimininkų.
Jeigu tektų atidėti arba atšaukti vestuves, kuo greičiau praneškite apie tai visiems kviestiesiems.
Paprastai pakvietimai rašomi trečiuoju asmeniu, juodu ar pilku rašalu ant balto ar dramblio kaulo spalvos tvirto popieriaus ir siunčiami dvejuose vokuose.
Žinoma, galima sulaužyti šias taisykles. Daugelis nuotakų pasirenka neformalų tekstą, įrašo tai progai ir jų jausmus išreiškiančias eiles ar sparnuotą frazę.
Tai nėra blogai. Tačiau nepamirškite, kad svarbiausia yra svečiams svarbi  informacija: kur, kada ir į kieno vestuves jie kviečiami. Būtina įrašyti ir kviečiamųjų vardus ir pasirašyti.
Pačių pakvietimų dizainas labai priklauso nuo vestuvių stiliaus (labai gerai!) ir, galiausiai, nuo jaunosios skonio (ne visada gerai ;)).
Tradiciškai pakvietimą sudaro:
Išorinis vokas. Tai – pakvietimo apsauga. Ant jo užrašomas gavėjo pašto adresas, jis užklijuojamas ir išsiunčiamas. Užantspauduotas, nučiupinėtas paštininkų galiausiai jis patenka į gavėjo rankas.
Vidinis vokas. Jis saugo patį pakvietimą. Vidinis vokas mažesnis, dailesnis, brangesnis (net prabangus) ir derantis prie paties pakvietimo. Paliekamas atviras – neužklijuojamas. Paprastai ant jo užrašomi tik kviečiamo svečio (svečių) vardas ir pavardė. Siunčiamas vienas kvietimas šeimai. Jei kviečiami tos pačios šeimos pilnamečiai vaikai, jiems pakvietimai siunčiami atskirai.
Kvietimas. Ką daryti, jei norite pakviesti žmones ir stebėti vestuvių ceremoniją, ir dalyvauti puotoje? Išeitis paprasta: dvigubi (du) pakvietimai. Arba nedidukė to pat stiliaus kortelė, pranešanti, kur ir kada vyks vestuvių puota.
Atsakymo kortelė. Jei norite laikytis visų etiketo taisyklių, su pakvietimu galite išsiųsti ir mažą kortelę su voku – svečių atsakymo kortelę, į ją svečias įrašo savo atsakymą – dalyvaus jis ar ne. Brangoka? Iš vienos pusės  – taip. Iš kitos – anaiptol. Juk jūsų vestuvių biudžetas, išlaidos tiesiogiai susijęs su svečių skaičiumi. O atsakymų kortelės įpareigoja jas išsiųsti – taip  turėsite tikslų vestuvių dalyvių sąrašą ir galėsite daug tiksliau suplanuoti išlaidas.
Pakvietimų skaičius. Rekomenduojame užsisakyti/nusipirkti bent 10 pakvietimų daugiau, nei planuojate kviesti svečių. Atsarginiai pakvietimai praverčia, netyčia sugadinus užrašus, padarius klaidų ir kitose analogiškose situacijose.
Mažutė pastaba pabaigai:
Du vokai, vienas ar keli pakvietimai ir atsakymo kortelė su voku gali sverti tikrai daugiau nei 30g. Išsiųskite pakvietimus pašte – tegu juos pasveria ir nustato užklijuotinų ženklelių skaičių. Juk nenorite, kad toks svarbus laiškas nepasiektų adresato… arba kad gavėjui tektų už jį sumokėti…
 
 
Pastebėjimai:
Jei norite pakviesti visą šeimą, kvietime rašote visos šeimos pavardę arba išvardinate visų šeimos narių vardus. Pvz.:

Brangieji Jonaičiai,
Ona ir Jonas maloniai kviečia Jus….
Brangieji Marija, Petrai ir Sigute,
Ona ir Jonas maloniai kviečia Jus…

Jei norite pakviesti tik suaugusius, tai tiesiog parašote jų vardus. Pvz.:

Brangieji Marija ir Petrai,
Ona ir Jonas maloniai kviečia Jus…
Arba jei Jums tai priimtina kvietimo apačioje galite mandagiai užsiminti. Pvz.:

Labai prašome savo adžalėles palikti namuose.
Jei vestuvėse dalyvaus artimi draugai bei giminės, manau jie supras ir neįsižeis.
P.S. Jei šeimoje yra vyresnių nei 18 m. vaikų, jiems reikia rašyti atskirą kvietimą.
Galimi pavyzdžiai :
Mieli Tėveliai,Maloniai kviečiame į mūsų žiedų sumainymo šventę, kuri įvyks šių metų gegužės 29 dieną Kauno Rotušėje.

Pagarbiai Ramunė ir Dainius

Prašone pranešti apie savo apsisprendimą.
Ramunė – tel. nr. xxxxxxxxxxx el. Paštas   xxxxxxxxx
Dainius  – tel. nr. xxxxxxxxxxx el. Paštas   xxxxxxxxx

O viduje galima įdėti lapuką, kuriame surašyta visa šventės programa:
13.00 – svečių susitikimas nuotakos namuose, xxxxxxxx g. x-xx, Kaunas;
14.00 – šventės įamžinimas nuotraukose fotoatelje xxxxxxxxx, Kaunas;
14.50 – santuokos registracija Kauno Rotušėje xxxxxxxxxx;
17.00 – šventinė vakarienė restorano xxxxxxxx banketinėje salėje,
xxxxxxxxxxx g. xx, Kaunas;
Gegužės 30 d. 10.00 – santuoka laiminama bažnyčioje xxxxxxxxx g xx Kaunas.

……………………………………………………………………………………………………
Putos alutis ant jaunystės stalo
Ir ašara nubrauks rūtelę žalią,
Tad kviečiam kuriant mūsų šeimą
Atvykt ir sudainuot vestuvių dainą!200… m. rūgpjūčio ….. d.:
14.30     Santuokos palaiminimo ceremonijoja, kuri vyks…………….. bažnyčioje.
16.00  ……………….santuokos rūmai
19.00    Puotos vieta …………………………
Pagarbiai – Renata ir Tomas
Lauksime Jūsų!!!!

…………………………………………………………………………………………………………………
Gerb….
Maloniai kviečiame Jus į mūsų vestuves, kurios vyks š.m. ……………… d., šeštadienį. Ceremonijos pradžia 11:20 Kauno Rotušėje. Vestuvių pokylio pradžia – 19 00 valandą , ………………………………………sodyboje.
Pageidautumėm, kad damų aprangoje būtų rožinės spalvos, o vyrų – baltos. Dovanas ketiname išsirinkti patys – taip sumažinsime rūpesčių Jums. Be vestuvių vaišių, mes taip pat pasirūpinome ir Jūsų nakvyne.
Lauksime Jūsų atvykstant!
Pagarbiai      ………………..ir ……………,                                200.. …………… …… d.Pridedame vietos, kur vyks vestuvių pokylis, schemą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..